Az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága a Konzorcium által „Tartalomfejlesztés az ELTE Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszékén” címmel benyújtott pályázatát támogatásra érdemesnek ítélte.

 

A projekt adatai:

 

A projekt azonosítószáma:

TÁMOP-4.1.2.-08/2/A/KMR-2009-0041

A projekt címe:

„Tartalomfejlesztés az ELTE Társadalomtudományi Karának Közgazdaságtudományi Tanszékén”

A projekt megvalósításának időpontja:

2010. április 1. – 2011. szeptember 30.

 

A projektet három konzorciumi partner valósítja meg.

Főkedvezményezett: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Kedvezményezett: MTA Közgazdaságtudományi Intézet

Kedvezményezett: Balassi Kiadó

 

A projekt teljes összege: 87.290.444 Ft

A támogatás összege: 69.832.355 Ft

 

Támogatás összege konzorciumi partnerenként:

Eötvös Loránd Tudományegyetem: 33.719.600 Ft

MTA Közgazdaságtudományi Intézet: 29.272.755 Ft

Balassi Kiadó: 6.840.000 Ft

A projekt az Európai Unió (Európai Szociális Alap) és a Magyar Állam finanszírozásával valósul meg.

 

 

A projekt célja:

A projekt keretében az ELTE Társadalomtudományi Karának alkalmazott közgazdaságtan (BA) képzésének a nem alapozó ismereteket és szakmai törzsanyagot érintő, hanem kifejezetten speciális szakmai és interdiszciplináris ismereteket adó tantárgyak tananyag- és ehhez kapcsolódó tartalomfejlesztése valósul meg.

A program eredményeképpen digitális tartalmak jönnek létre, melyek online formában, bárki számára elérhetővé válnak (intézményen belül moodle, coospace, és intézményen kívül www.tankonyvtar.hu, www.eltecon.hu, www.balassikiado.hu), a munkaerőpiaci igényekhez igazodó, nemzetközi tananyagokat is adoptáló, gyakorlati tudást adó tartalommal.

A fejlesztés lehetőséget teremt az ELTE-nek és azon belül is a TÁTK-nak arra, hogy felkészüljön a bolognai folyamatból, az Európai Képesítési Keretrendszerből, az egész életen át tartó tanulás stratégiájából fakadó követelmények teljesítésére, melynek keretében modulrendszerű tananyagok jönnek létre és a tananyagok nagy része angol nyelven is elérhetővé válik.

 

 

VISSZA A FŐOLDALRA!