Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig

Víz és társadalom Magyarországon a középkortól a XX. század végéig

Szerkesztette

HORVÁTH GERGELY KRISZTIÁN

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


A szerzők a víz és társadalom kapcsolatát széles forrásbázison, a szűken vett diszciplináris határokon túllépve elemzik. Ennek hozadékaként a régészet, a környezettörténet, a néprajzi megfigyelések, de a közegészségügyi statisztika is egyenrangú társként jelennek meg a levéltári adatokra épülő történészi forrásfeltárásban. A vizsgálati szempontok között kiemelt hangsúlyt kap a tulajdon kérdése. A víz olyan közjószág, amely magántulajdonná tehető, vagy a vele kapcsolatos haszonvételek monopolizálhatók. A szokásjog és a tulajdonjog ütközése, különösen válsághelyzetben, lehetővé teszi az egy közösségen belüli érdek- és értékviszonyok rekonstruálását. E kérdéskör kutatása továbbvezet a gazdasági stratégiák vizsgálatához, kötetünk – szándékunk szerint – ezen a ponton új távlatokat tár fel. A szemünk láttára kibontakozó ökológiai és energiaválság a közgazdászok érdeklődését is ráirányítja a történeti ökológiai, társadalomtörténeti kutatások által felhalmozott tudásra. Ezek segítségével modellezhető, hogy a történeti időben létezett közösségek miként gazdálkodtak a rendelkezésre álló természeti erőforrásokkal, különösképpen a vízzel. A vizsgált jelenségek értelmezése során ugyanakkor a történeti kutatások is kamatoztathatják a közgazdaságtan kínálta elméleti eszköztárat. Kötetünkkel szeretnénk hozzájárulni a két tudományterület, tágabb értelemben pedig a történeti és a társadalomtudományok közötti, lassan egy évszázada szorgalmazott, ám az utóbbi évtizedek gyakorlatában megszakadni látszó, Magyarországon pedig az igazi áttörést soha el nem érő együttműködés intézményesüléséhez. 

 

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)