Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

NAP NAP UTÁN Babits Mihály életének kronológiája 1883–1908

NAP NAP UTÁN Babits Mihály életének kronológiája 1883–1908

Babits Mihály életének kronológiája,

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


e műfajában talán szokatlannak tekinthető „mikro-történet”, az alkotó személyiség kimeríthetetlen gazdagságát kísérli meg az olvasó elé tárni. Nap nap után veszi számba – eredeti források és a szakirodalom legújabb eredményei nyomán – Babits Mihály magánéletének, közéleti szereplésének, írói-költői működésének eseményeit, művei keletkezésének körülményeit. A „pillanatfelvételek” megörökítésével a történések láncolatában a magatartás apró, rejtett mozzanatai és a gondolkodás folyamatai válnak érzékelhetővé. Az életút kezdetének bemutatása a későbbi köteteknél érthetően nagyobb teret szentel annak a mikrokörnyezetnek – a szülővárosnak, Szekszárdnak, a szűkebb-tágabb családnak, a pécsi középiskolai éveknek –, mely a gyermek Babits személyiségét meghatározó módon formálta. A családi levelezésből, az iskolai évek dokumentumaiból fölvillanó kultúrtörténeti háttér értékes adalékként betekintést enged a századforduló mindennapjaiba is. Ez a mikrokörnyezet az időben előbbre lépve tágul: a fővárosba, egyetemre kerülő zárkózott, szorongó fiatalember, az egyetemi társakkal, Kosztolányival, Juhász Gyulával együtt-gondolkodó, vitatkozó barát, a még rejtőzködő, de már tudatosan költői pályára készülő, vívódó művész, a kezdő tanár képe bontakozik ki a környezet hatását is dokumentáló tényekből, adatokból. 1908 – Babits költői indulásának éve – az életrajzi kronológia első könyvének méltó lezárása, egyben az életet és művet bemutató további kötetek nyitánya.

 

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)