Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840)

Stoll Béla: A magyar kéziratos énekeskönyvek és versgyűjtemények bibliográfiája (1542–1840)

Stoll Béla először 1963-ban kiadott monumentális művének több mint ezer adattal kiegészített második kiadása a magyar irodalom-, művelődés-, könyv- és zenetörténet, valamint a folklór

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


eminens fontosságú kézikönyve. A vaskos bibliográfia Szabó T. Attila Kéziratos énekeskönyveink és verses kézirataink a XVI–XIX. században című kötetén (Zilah, 1943) alapult, ezt egészítette ki, ennek anyagát rostálta meg és rendszerezte újra Stoll Béla, aki az 1542-1840 közötti három évszázad kéziratos verses-, daloskönyveit, verseket és dalokat tartalmazó kódexeket és graduálékat dolgozta föl, ugyanakkor a Függelékben fölsorolta az egy- kétleveles verskéziratokat, a kötéstáblákra vagy előzéklevelekre írt verseket is. Az összeállító az énekeskönyveket időrendbe sorolta (sokszor a maga kormeghatározása alapján, olykor bizonytalan datálás mellett), azon belül betűrendet alkalmazva. A leírások a kéziratos könyvek legfontosabb adatait tartalmazzák: címét, terjedelmét, lelőhelyét, tartalmi leírását, a megjegyzéseket, illetve a rá vonatkozó szakirodalom tételeit. Az 1409 bibliográfiai tételt a leveles verskéziratokat föltáró Függelék követi, ahol a kéziratot őrző városok rendjében található meg a 295 tételes bibliográfia. Terjedelmes a mutatóapparátus, itt a lelőhelyek (városok), a könyvcímek, illetve verscímek mutatója, rövidítésjegyzék és névmutató található.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)