Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Gyöngyösi István, Csalárd Cupido és más versek

Gyöngyösi István, Csalárd Cupido és más versek

 "A szerelem költője. Jóllehet Klaniczay Tibor Balassira alkalmazta ezt az epitheton ornanst, az már foglalt volt: Arany János – aki Gyöngyösi-tanulmánya írásakor, 1863-ban csak az istenes 

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


versek költőjét ismerhette Balassiban – Gyöngyösi Istvánt nevezte így. S tehette ezt: ismert verstermésének jelentős része Venus jegyében született.

Csakhogy míg Balassi lírikusként, a szerelem alanyaként élte meg és beszélte el érzései-vonzalmai-várakozásai, sikerei és kudarcai történetét, Gyöngyösitől nem ismerünk saját érzelmi életére utaló, akár fikciós költeményt sem, ő mindig az epikus elbeszélő pozíciójából adta elő mások szerelmi kapcsolatának művészi, félig fiktív eseménysorát.
Az egy Kesergő Nimfa (Palinódia) kivételével minden versének, a fordításoknak-átdolgozásoknak is a világbíró szerelem az ihlető forrása – ez alól még a Rózsakoszorú sem kivétel, amelyben a földi szerelem egy más típusú elragadtatásnak adja át a helyét."

A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Jankovics József és Nyerges Judit. Utószó: Jankovics József.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)