Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Gyöngyösi István, Rózsakoszorú

Gyöngyösi István, Rózsakoszorú

Mi is hát valójában a Rózsakoszorú, mi volt vele a költő-fordító célja, melyek főbb jellegzetességei, s hol foglal helyet a Gyöngyösi-oevre darabjai között?

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


 A szakirodalom általánosan elfogadott tétele, hogy a Rózsakoszorú mélyen vallásos, áhítatos mű, s a katolikus Gyöngyösi István magánvallásosságának dokumentuma. A Rózsakoszorú ajánlásából azonban legalábbis úgy tűnik, hogy e versciklus fordítását nem annyira önmaga lelki megerősítésére, hite minél mélyebb átélése okán végezte Gyöngyösi, hanem inkább a többszörösen is szerencsétlenül járt, a börtön embertelenségeit és karja bénulásának kínjait megszenvedő, a rövid öröm és a hosszú keserűség rózsái után a megdicsőülés koszorúját remélhető Koháry István vigasztalása volt e munkájának szerző oka. Az egész dedikáció erre a szakrális és világi rózsamegfeleltetésekre épül és játszik rá, nyoma sincs benne bárminemű vallásos program kifejtésének. 

A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Jankovics József és Nyerges Judit. Utószó: Jankovics József.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)