Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Gyöngyösi István, Régi Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete

Gyöngyösi István, Régi Porábúl megéledett Főnix avagy Kemény János emlékezete

Teljes címén Porábúl megéledett Főnix, avagy a néhai gyerőmonostori Kemény János erdéli fejedelemnek Lónyai Anna asszonnyal lévő házasságának, tatárországi rabságának, a török ellen 

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


viselt hadi dolgainak és végre hazája mellett vitézül letett életének halála után is élő emlékezete – vele együtt arra a következtetésre jutunk, hogy e mitológiai madár önfeltámasztása az élet súlyos csapásai után mindig talpra álló Kemény János halál utáni, a hírnévben megvalósult újjászületésének szimbóluma. Vagyis a barokk költő teremtő gesztusa nyomán az emlékezetben új életre kel a tragikus sorsú erdélyi hadvezér és fejedelem, akivel oly igaztalanul bánt a sors: „a hős túléli önnön halálát.”

Az eposz, a históriás ének és a házasének műfaji sajátosságainak elegyítésével Gyöngyösi megvalósította kitűzött célját: azt, hogy Lónyay Anna és Kemény János sok gyötrődést és rövid boldog együttlétet hozó házasságának örvén szinte históriai pontossággal beszámoljon Erdély történetének egyik legviszontagságosabb, néhány tucat hónapon belül négy fejedelmet is állító időszakáról.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)