Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Gyöngyösi István, Márssal társolkodó Murányi Vénus

Gyöngyösi István, Márssal társolkodó Murányi Vénus

Gyöngyösi István azon klasszikusaink közé tartozik, akiknek kritikai megítélése rendkívüli szélsőségek között ingadozott az elmúlt századok során. Barokkos képpel

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


szólva hírneve megjárta a mennyet és a poklot is: zengtek róla dicshimnuszt, de emlegették úgy is, mint költészetünk megrontóját, tévútra terelőjét. Nagy terjedelmű költeményei – az egy Márssal társolkodó Murányi Vénus kivételével, melynek címét azonban a legutóbbi időkig nem írták helyesen, így aligha érthették, mit is jelent – keletkezésükkor nem juthattak sajtóhoz. A Thököly Imre és Zrínyi Ilona házasságáról írt vers csak a szerző halála után látott nyomdafestéket, a Cupido pedig kéziratban maradt. A kortársak többnyire kéziratos másolatokban olvashatták őket. Népszerűségükről beszédesen vall, hogy néha magának a költőnek sem volt már példánya, s nehezen visszaszerzett, „elrongyollott” kézirat alapján kellett sajtó alá rendeznie szövegét. A Murányi Vénus közkedveltségéről mi sem árulkodik jobban, mint az a tény, hogy 1664-es első kiadását (RMK I. 1014) annyira „szétolvasták”, hogy ma már mindössze két példány lelhető fel belőle.

A szöveget gondozta és a jegyzeteket írta: Jankovics József és Nyerges Judit. Utószó: Jankovics József.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)