Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Szentjóbi Szabó László Összes költeményei

Szentjóbi Szabó László Összes költeményei

Szentjóbi Szabó László (1767–1795) a XVIII. század végi magyar irodalom jelentős „kismestere”, egyike azon fiatal íróknak, akik még harmincadik életévüket

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


 sem érték meg – meghaltak pályájuk kiteljesedése előtt. Szentjóbi Szabó László költészete (pontosabban, ami fennmaradt belőle, mert a jakobinus szervezkedésben való részvétele miatti letartóztatása előtt feltehetően sok művét megsemmisítette) elsősorban az énekköltői hagyományokat folytatja, beilleszkedve abba a megújulási folyamatba, amely Faluditól Csokonaiig (s tovább) ível. Prózai és verses idilljei korszerű irodalmi tájékozódásáról vallanak, Mátyás királyról szóló drámája pedig jelzi munkásságának azt a másik irányát, amely – feltehetően nagyobb költői termést is érlelve – a haza gondjai, a nemzet felemelése jegyében formálódott. A jelen kritikai kiadás Szentjóbi Szabó László összes költeményeinek feldolgozására vállalkozik. Tartalmát tekintve megtalálható benne az 1791-es verseskötet, kiegészítve az ennek megjelenése után írott, és utóbb fellelt néhány verssel. A magyarázó jegyzetek kitérnek a szöveghagyományra és a források kérdésére, a bevezető tanulmány pedig az életrajz és a pályakép megrajzolására vállalkozik. A tanulmány áttekinti a kéziratos hagyaték egészét. A teljes költői életmű hiteles szövegének közzétételével és kommentárjával egyszerre szeretnénk egy régi, ma már kevéssé ismert, de figyelemre érdemes költőt az olvasóközönséghez eljuttatni, valamint megbízható alapot teremteni az utóbbi időben némileg elhanyagolt Szentjóbi-kutatáshoz. Sajtó alá rendezte: Debreczeni Attila.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)