Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Teleki Domokos, Egynehány hazai utazások leírása

Teleki Domokos, Egynehány  hazai utazások leírása

Gróf Teleki Domokos Egynehány hazai utazások leírása Tót- és Horvátországoknak rövid esmértetésével együtt című kötete, tíz rézmetszettel illusztrálva, 1796-ban

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


jelent meg Bécsben.

Szerzője, a marosvásárhelyi könyvtár, a híres „téka” alapítójának, gróf Teleki Sámuel kancellárnak a fia, szellemiekben gazdag, de rövid életpályát futott be. 1773-ban született a székelyföldi Sáromberkén a családi kastélyban. A közeli Marosvásárhelyen kezdte, majd Nagyenyeden folytatta tanulmányait. Tizenöt éves korától a bécsi egyetemet látogatta, tizennyolc évesen a pesti egyetemre járt. Tagja volt a lipcsei gazdászati, a jénai természetvizsgáló társaságnak, az újonnan alakult jénai ásványtani társaság pedig őt választotta első elnökének. Hazai utazásait húszévesen kezdte, leírásukat huszonhárom éves korában tette közzé, s utána két évvel, 1798-ban már eltávozott az élők sorából.

Az útleírás csorbítatlan szövege ma is érdekes olvasmány: gazdagon megrajzolt művelődéstörténeti körkép a soknemzetiségű, soknyelvű, sokvallású korabeli Magyarországról.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)