Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Marosi Ernő, A középkori művészet történetének olvasókönyve

Marosi Ernő, A középkori művészet történetének olvasókönyve

A középkori művészet nagyon távol van tőlünk, mert egy visszavonhatatlanul elsüllyedt kultúra szerves része. Mégis csodáljuk a jegyében fogant műalkotásokat, melyek arra kényszerítik

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


 a szemlélőt, hogy bizonyos fokig alkalmazkodjék sajátos ábrázolás- és szemléletmódjukhoz. A középkori művészet esztétikai értékeinek befogadása azonban csak bizonyos történeti ismeretek alapján lehetséges. Éppen ezért olyan mércét kell alkalmaznunk egy-egy középkori műalkotás esztétikai jellemzőinek megítélésénél, amely lehetővé teszi számunkra a művészi értékek felismerését és azok élvezetét.

A középkor önmagát új kornak, modern korszaknak tekintette. Elnevezését a reneszánsztól kapta, amely azonban elfordult tőle, megtagadta elveit, művészetfelfogását, és saját elődjét az antikvitásban látta. A középkort így két nagyra becsült korszak közt helyet foglaló, hanyatló, negatív állapotnak tekintették, s így volt ez mindaddig, míg a fiatal Goethe fel nem ismerte a strassburgi Münster tornyának vad monumentalitását, s a romantikus esztéták és történészek tudatosan megfogalmazni nem igyekeztek azokat a normákat, amelyek e sajátos művészet megértéséhez szükségesek. Így indult meg a középkori művészet írott forrásainak felkutatása.

ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)