Balassi Kiadó

Szerző

Sorozatok

Bálint Csanád, Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai

Bálint Csanád,  Kelet, a korai avarok és Bizánc kapcsolatai

A szerző 80-as évek legvégén két, a 6. századdal kapcsolatos kérdéskörrel kezdett el foglalkozni. Ezek akkor – egyszerű földrajzi okból – egymástól teljesen függetlennek látszottak

Ismertető


0 (ingyen) Tolle, lege!


és más-más megközelítésmódot is igényeltek: az egyik egy transzkaukázusi sír újrafeldolgozásából, a másik a Kárpát-medencei avarság honfoglaláskorával kapcsolatos kutatások áttekintéséből állt. Ezen újrafeldolgozás, illetve áttekintés során az első esetében a Kelet felől próbálta nézni az avarokat, míg a másodiknál az avarok szemszögéből (részben) Keletet. Mindezt lezárva úgy tűnt számára, hogy a két, tematikailag és szemléletében eltérőnek látszó munkának vannak olyan tanulságai, amelyek valamelyest összetartoznak. Minthogy pedig a szóban forgó két cikk német nyelven és olyan kötetekben jelent meg, amelyek nem minden hazai könyvtárban lelhetők föl, a Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozatban a két tanulmány magyar nyelvű, javított, bővített formában jelenik meg.


ITT OLVASHATÓ!

Reklám

   Pihenj is néha!

  (Például olvass!)